sobota 13. dubna 2013

Politický systém Německa - čím se inspirovat?

Při četbě literatury mě fascinuje kvalitně propracovaný politický systém Německa. Co by i pro nás mohlo být inspirující?

- konstruktivní vyjádření nedůvěry vládě (spolkovému kancléři) - jeho odvolání je možné pouze tehdy, pokud bude zvolen kancléř nový
- věk soudce omezen (40 až 68 let) - poté ve funkci končí
- kombinace přímých jednomandátových volebních obvodů a zemských kandidátek jednotlivých stran - volič má ve volbách do Spolkového sněmu (Bundestagu) 2 hlasy
- Spolkový ústavní soud má možnost zakázat protiústavní politické strany - a stalo se tak 2x - Socialistická říšská strana (1952); Komunistická strana Německa (1956)
- část ústavy, která je nezrušitelná - tzv. věčná klauzule - ty části ústavy týkající se pevného ukotvení základních lidských práv; principů demokratického, právního, sociálního a spolkového státu
- (nepřímo volený prezident) jako kladeč věnců a reprezentant země

Zdroj: Strahalová, S.: Spolková republika Německo: koaliční proměny kancléřské demokracie. In: Dvořáková, V. a kol.: Základní modely demokratických systémů. Praha 2010