neděle 27. října 2013

Německá CDU...

"CDU zdůrazňuje zejména svůj všelidový charakter, orientaci na křesťanské chápání světa a člověka. Křesťanství ovšem pro CDU představuje jakýsi etický fundament, v žádném případě ne politický program. CDU silně prosazuje koncept sociálně-tržního hospodářství, podporu rodiny a rodinných hodnot, preferuje individualismus proti kolektivismu atd."

Zdroj: Strmiska, Maxmilián - Hloušek, Vít - Chytilek, Roman - Kopeček, Lubomír: Politické strany moderní Evropy. Portál, Praha 2005, s. 301