pátek 14. září 2012

Odpovědi na důležitá témata: Tomio Okamura


Druhou desítku odpovědí na mé otázky začíná Tomio Okamura, který sice není oficiálním uchazečem o funkci prezidenta, ale již před pár měsíci deklaroval, že v případě úspěchu v senátních volbách, se do tohoto boje také pustí a jeho příznivci mu již začali z časových důvodů sbírat podpisy.

Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? A jak? Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?

Jsem pro spojení Evropských států jako bezcelní unie s volným pohybem osob a zboží. Ale chci také samostatnost národních států v zásadních otázkách, jako jsou daně měna atp. Praxe ukázala, že EU není schopná ani ochotná hájit zájmy slabších členů - ať už třeba v zemědělské politice nebo ve vízové atp. Ukazuje se, že národní státy vždy budou a musí hájit svoje práva samy.


Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?


O žádné globální vládě jsem neslyšel a nepřemýšlel. Žádná totalita není přijatelná - ale samozřejmě celoplanetární shoda na nějakých principech ochrany přírodních zdrojů nebo atmosféry smysl má.


Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetovali byste jej?

Nejsem odborník na fiskální ani monetární politiku - co ovšem vím je, že zatím žádný mechanismus který země EU či eura ke stabilizaci ekonomik vymyslely v praxi nefungoval - protože v momentě, kdy pravidla porušily velké země, nikdo si nedovolil je sankcionovat. 
Samozřejmě jistá pravidla pro zadlužování vlastní země bych jen uvítal - a pokud se na nich shodne i zbytek Evropy, proč ne. Ale k žádnému společnému projektu, který nás k čemukoli bude zavazovat, bych se nikdy nepřipojil. Takže ano asi bych ho vetoval.


Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize?

Nijak - pro mě je důležité, aby dopady na naši zemi byly co nejnižší. Znamená to co nejméně se zaplétat do evropských mechanismů a uchovat maximum prostoru pro vlastní ekonomickou politiku. 


Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově - ekonomy jaké ekonomické školy?)

Z ČNB znám pouze pana Singera, kterého si vážím a určitě by v mém výčtu nechyběl na čelném místě. Jako ekonomů se zdravým selským rozumem si pak vážím Pavla Kohouta, prof. Zeleného nebo Aleše Michla. 


Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu?

Teď netuším - jednak ještě nejsem ani kandidát na prezidenta a samozřejmě situace dnes je jiná, než bude třeba za dva tři roky.
V Čele soudů i NKU bych rozhodně chtěl vidět silné nestranné osobnosti - možná i osobnosti, které jsou mladé, ale je vidět, že mají silný potenciál  - například  právník Robert Pelikán patří ke krevní skupině, jako je výše zmíněný ekonom Aleš Michl - nebojí se jít proti proudu a říznout do živého a pokud jde o právo a spravedlnost patří k těm co nadřazují spravedlnost nad právo. To je v naší formalistické zemi malý zázrak a takový člověk by měl být soudce.


Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově?

Nerozumím otázce  - proč ideově, jak ideově? Jsem nestraník, takže je mi fuk, kdo z které partaje je či není - důležitá je práce za daným člověkem, jeho schopnosti.


Jak často se chystáte udělovat milosti? Souhlasíte vůbec s tímto institutem? Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory?

Milosti se neudělují často ani méně často, milosti se udělují, když jsou třeba. Pokud bude v naší zemi vládnout spravedlnost, pak nebude třeba jediná milost. Pokud bude panovat zvůle, jako přečasto v minulých letech, pak milosti jsou nutné k nápravě justičních omylů nebo zločinů. 
Není to obchod, ale věřte, že kdyby byl nevinně odsouzen můj kamarád nebo sponzor, kterého zatím nemám, pak ani v tomto případě bych nedbal na veřejné mínění a milost udělil. 
Jsem ovšem pro pravidlo že milost se má udělit až po soudním procesu, jako případná náprava křivdy  - nikdy ne před soudem - v tom případě vlastně milost brání vlastnímu vyšetření případu.


Jak často budete vetovat zákony? Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem?

Veto není konečný verdikt, takže to vlastně není veto ale jen gesto, které může parlament znovu přehlasovat. Určitě bych ho nepoužil na zákony, se kterými sice nesouhlasím, ale jsou v legitimním programu vládnoucích stran a jsou v normě. Určitě bych ale vetoval zákony, které cíleně legalizují rozkrádání země - jako byl Pospíšilův návrh korporátního zákona. 
Vetoval bych určitě i jakýkoli pokus o předání dalších pravomocí naší země do zahraničí.


Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím?

Všechny tři velmoci nám mohou být užitečné a jsou užitečné. Pro všechny tři jsme malá veš, kterou přehlížejí. K žádné z nich bych se neupnul, ale určitě bych se snažil s každou z nich vyjednávat maximálně výhodné vztahy. Čína už začíná přesouvat výrobu mnohých produktů do Evropy - zatímco Maďaři jim snášejí modré z nebe, aby se stali branou Číny do Evropy, my o tom zřejmě ani nevíme. V Rusku, ač se to nezdá, máme stále velkého přítele - Rusové Čechy milují, považují je za mladší bratry. Sice nás velkopansky přehlížejí, ale jsou ochotní nám vyjít vstříc víc než Američanům nebo Němcům nebo Polákům. Vlastně jsme pro ně jedni z nejbližších. Je velká škoda že toho nevyužíváme. Rusové nás už neokupují a mohou některé křivdy splatit.  


Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?

Nechtějte teď po mě ekonomicko-politickou analýzu a vizi. Určitě je třeba okamžitě otočit kormidlem od USA k zemím, které v  tomto století ovládnou svět - a to je Asie a Latinská Amerika. Tady to kvasí a bují, zatímco Evropa umírá. Ale důležitá je Afrika - extrémně tam poroste spotřebitelský trh, a kdo si myslí, že Afrika je chudá, tak je hlupák. Je to nedozírný zdroj surovin. A nemluvím jenom o drahých kovech - naftě nebo diamantech. Jsou tu i ložiska vzácných kovů nezbytných pro nové technologie. Japonci, Číňané Američané se derou do Afriky, zatínají drápy, kde to jde, protože kdo bude mít strategické suroviny, ten bude vládnout. Jen my hlupáci opouštíme zavedené africké ambasády a zastoupení a rozšiřujeme je v Moldávii nebo Bulharsku. To je zoufalé.


Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře?

To, že nemáme děti, nevyřeší imigrace - nikde to nevyřešila. Řešením je jedině změna našich hodnot - návrat k rodině. Tady selhává státní propaganda - v tom správném slova smyslu. Stát i jeho média musí každodenně maximálně podporovat rodinu a děti. Musí je také vychovávat ke slušnosti, pracovitosti a solidaritě. Jen takové děti vám pak k stáru dají najíst. Nejdříve je musíte mít, a pak je pořádně vychovat. Mezery máme v tomhle na všech stranách.


Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do  záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné?

Jsem pro zásah do jakékoli země, která vraždí,  mučí nebo terorizuje své obyvatele. Žádná svrchovanost nedává nikomu právo ubližovat druhým, zabíjet je nebo týrat. A každý z nás pokud má tu sílu a moc, je povinen oběti násilí přispěchat na pomoc  - to platí přece univerzálně všude - na ulici i v mezinárodním měřítku.
V momentě, kdy takové pravidlo bude platit, nebude ani intervencí třeba - každý si už dá pozor, protože by o tu svou moc rázem přišel.


Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti?

Nerozumím té míře. Prostě člověk má mluvit a říkat pravdu - samozřejmě jsou okamžiky, kdy pravdu neříkáme, abychom se nedotkli něčích citů - to platí o soukromém vztahu - neřeknu nehezké ženě, že je škaredá a hubenému muži, že je vychrtlý. Pravda nemusí nezbytně urážet. Ale jestliže někdo krade a je černý, tak řeknu - krade černý. Možná je ale dobré připojit i B. Totiž, že masově kradou i bílí a to daleko masověji, jen v jiné vyšší lize. 

Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky?

Proti jakémukoli útlaku kohokoli je třeba podnikat kroky.

Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost?

Pokud bych usiloval o post prezidenta, tak jen proto, abych posílil šance změnit v naší zemi věci k lepšímu.

Tomio Okamura

čtvrtek 13. září 2012

Odpovědi na důležitá témata: Milan Zelený

Již více než měsíc zasílám oficiálním uchazečům o funkci prezidenta sérii stejných otázek na některá podstatná témata. Jako desátý v pořadí své odpovědi zaslal prof. Milan Zelený.

Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? A jak? Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?

Nejsem žádným z těchto “euro”: považuji takové klasifikace za bezpředmětné a zavádějící. Důležitá je strategická prosperita ČR, ne EU. Každá unie může být jen tak dobra, jak dobré jsou její složky – ne naopak. Je morální povinností každého národa, aby se stal tím nejlepším, čím se stat může – v jakémkoliv společenství. Tato klasifikace s tím nemá nic společného, stejně jako pravice-střed-levice a jiná “diluviální” zjednodušení stale složitějšího světa.


Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?

Globální vláda je centralistický nesmysl, který jde proti sebezlepšování složek, tj. regionů a lokalit, kde veškerá hospodářská aktivita vzniká; ta nikdy nevzniká na globálním ministerstvu. “Záchrana planety” musí probíhat v regionu a v lokalitě, nikdy ne na “globálním ministerstvu”. Máme co dělat se svoji vlástní vládou, natož pak s globální.


Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetovali byste jej? Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize?

Jakékoliv společenství, které je závislé na finančně-politických podpůrných berlích, není dlouhodobě udržitelné a vede jen k dalšímu zadlužování ve smyslu “po nás potopa”. Je vrcholem arogance, že dluhovou krizi v Evropě i v ČR “řeší“ bankéři, kteří mají zadlužování svého okolí v popisu své práce.


Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově – ekonomy jaké ekonomické školy?)

Žádná jména mě nenapadají, ale nemohou to být jen keynesiánci a monetaristi. Myšlenková monokultura je sebevražedná. Musí to být lidé, kteří rozumí ekonomice jako adaptabilnímu organismu, ne jen jako determinovanému stroji. Jistě je tedy nutná notná dávka zástupců podnikové a univerzitní sféry, jakož i ekonomů “Rakouské školy”. Vyhnul bych se bankéřům a jejich prostoduchému, triviálnímu vnímání světa.


Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu? Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově?

Ve znmíněných institucích nemá ideologie co pohledávat; pouze odbornost, logika a nezávislost jsou žádoucí. Takových lidí máme v ČR vice než pokřivených a stranám poplatných ideologů.


Jak často se chystáte udělovat milosti? Souhlasíte vůbec s tímto institutem? Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory?

S touto institucí (tedy ne “institutem”) nesouhlasím; dal bych přednost spolehlivé a nezávislé justici, která nemusí být opravována ideologicky zaměřenými jednotlivci. Pokud tato instituce existuje, je prostě odrazem nedůvěry v daný justiční system. Četnost udělování “milostí” je v takovém případě irelevantní. I tak by to něměl být prezident, ale Rada nezávislých odborníků, která výsledky nespolehlivé justiční instituce prověřuje.


Jak často budete vetovat zákony? Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem?

Četnost vetování zákonů je irelevantní. Důležitá je kvalita zákonů. Tady tak často, jak často je třeba k ochraně veřejnosti a státu před ideologicky a lobbisticky deformovanými “zákony”.


Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím?

Zahraniční politika by měla být v rukou odborníků, ne v rukou stranických poskoků a politických ideologů. Zahraniční politika se odvíjí od dlouhodobé strategie státu, ne od okamžitých nápadů a zmatených probuzení z dřímoty. Jde o životy nás všech. Výchozí obecnou koncepcí pro ČR ve vztahu ke zmíněným zemím je spolupráce, ne “spoluprátse”.


Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?

Ve směru regionální i lokální autonomie a samosprávy, bez zbytečných ideologií a politických stran. Pro tohle hodlám podniknout všechno.


Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře?

Demografickou krizi nelze řešit centrálně, ale pouze na úrovni regionů a lokalit, podle potřeb regionů a lokalit. Teprve z úspěchů na této úrovni se dá odvíjet úspěch celku. Stejně tak ani kultura není centrální na ministerstvu, ale pouze regionální a místní.


Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné?

Především EU by měla přestat zasahovat do záležitostí jednotlivých států. Unie může být jen tak silná, jak silné jsou její složky. Zadlužování a ochuzování „složek” je nežádoucí intervencí. Prokázaná genocida v jakékoliv zemi musí být vždy předmětem intervence světového společenství národů; vnitřní politické a náboženské rozbroje nikoliv.


Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti?

Politická korektnost musí být nahrazena tradičním slušným, moudrým a citlivým chováním – a to v co nejvyšší míře. Politická korektnost nesmí interferovat s neideologickou pravdou a upřímností. Jen tak lze pro ČR znovuzískat ve světě respekt.


Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky?

Pronásledování křesťanů, stejně jako muslimů, je popřením náboženské tolerance a respektu. Náboženská tolerance a oddělení církví od státu jsou úhelnými kameny civilizovaných společností. Efektivní prezident by neměl být politický ideolog ani náboženský demagog, aby mohl ideologickou nezávislost a náboženskou toleranci úspěšně propagovat a prosazovat. Osobně považuji zabití ve jménu náboženství za morálně odpuzující, z jakýchkoliv revanšistických důvodů.


Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost?

Reálné pravomoci je třeba realizovat, zatím neexistují a prezident nemůže svůj národ efektivně ochránit před zvůlí politických stran. Reálná odpovědnost vzniká jen z vůle veřejnosti a „tvorby” vlastních kandidátů, nejen z volby omezené skupinky kandidátů, „předhozených” lidem politickými a finančními zájmy.
Velmi poučné je v této věci citovat Karla Čapka (z r. 1925):
„Ponižuje nás nedůstojnost parlamentu, který i státní nezbytnosti vyřizuje stranickým handlem, ponižuje nás parlamentní systém, v němž bez hrubé a honorované majority by potřeby státu nebyly uhájeny. Ponižuje a skličuje nás přízemnost politického jednání, co jde vysoko nad domácí zájmy stran, je politickým exponentům tak lhostejno, jako chalupníkovi aviatika. Ponižuje nás samozřejmost, se kterou političtí machři přijímají fakt, že stát je odevzdán stranám k exploataci. Ponižuje nás osobní úroveň mnohých, z nichž strany učinily vladaře nad věcmi národa. Ponižuje nás forma i duch politiky, jež vládne pomocí nečistých kompromisů mezi bezohlednými zájmy… Jsme-li nespokojeni, volá se na nás: Pracujte ve stranách! NE; je-li nám čeho třeba, tedy je to pracovat proti stranám, proti vládě stran, proti hlasovací mašinérii, proti inkompetenci, proti politice za zavřenými dveřmi, proti všemohoucnosti výkonných výborů, proti našemu ponížení, proti úpadku demokracie.“        
Jak výrazně se dnešní volební veřejnost v ČR odchýlila od čapkovských hodnot a ideálů!

úterý 11. září 2012

Odpovědi na důležitá témata: Jan Šinágl


Další uchazeč o funkci prezidenta, nezávislý publicista a angažovaný občan Jan Šinágl, odpověděl na mé otázky, které zasílám všem veřejně deklarovaným uchazečům o tuto funkci a následně je zveřejňuji nejen na svém blogu, ale také zasílám redakcím českých médií.

1) Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? A jak? Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?
Evropa může mít budoucnost jen na federální bázi a principu soutěživosti. Méně schopným je třeba pomáhat, aby si sami pomohli a ne aby žili z práce schopnějších a nebyli nuceni být lepšími a schopnějšími. Člověk se může cítit jako Evropan, ale nesmí to jít na úkor zdravé národní hrdosti, udržení zvyků, tradic, zvláštností a odlišností, které dělají země a národy silnými a tím i mezinárodní společenství ke kterým patří.

2) Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?
Jakákoliv globalizace přináší značná rizika, která i na pohled potřebné záměry zpochybňují, znemožňují a jsou zneužívány. Řešení globálních problémů je ve skutečnosti otázkou místních kompetencí a pravomocí s výjimkou méně vyspělých zemí, kdy určujícím prvkem je zdravý rozum, návrat morálky a duchovních hodnot. Příliš „zeleně-socialistické totality“ může být kontraproduktivní a působit proti realizaci jinak jistě chvályhodných myšlenek a cílů.

3) Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetovali byste jej? Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize?
Od roku 1971 se objem finančních prostředků zvýšil 40x! Na dluh nelze věčně žít. Donekonečna stabilizovat dluh dalším dluhem je cesta do pekla a nemůže dopadnout dobře.

4) Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově - ekonomy jaké ekonomické školy?)
Pochopitelně ty nejlepší odborníky, se zahraniční praxí, nezpochybnitelnou minulostí, pevným charakterem a bez politických vazeb.

5) Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu? Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově?
Viz bod 4. U takovýchto nezávislých institucí je jakákoliv ideologická závislost nemyslitelná, mají-li tyto významné instituce plně sloužit svému účelu.

6) Jak často se chystáte udělovat milosti? Souhlasíte vůbec s tímto institutem? Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory?
Institut presidentské milosti je potřebný, koriguje justiční omyly. Jeho míra využitelnosti je dána osobností a charakterem presidenta. Jeho častost nelze předem určovat. Komunisté po nástupu k moci ihned vyměnili soudce. V listopadu 89 jsme komunistické soudnictví přebrali. Na otřesné kvalitě práce české justice to zanechalo a stále zanechává stopy, kdy alespoň presidentská milost může napravit ty nejhorší případy nespravedlnosti a justiční zlovůle, kterých bohužel není vůbec málo. Mnohé jsou mnou zvukově zadokumentovány z veřejných soudních jednání. 

7) Jak často budete vetovat zákony? Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem?
To není otázkou častosti vetování, ale racionální úvahy zda je zákon dobrý či ne, zda pomáhá, nebo dokonce škodí.

8) Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím?
Vzhledem k hospodářské síle naší země i jejímu současnému stavu a velmi špatné pověsti (velká korupce, nefunkčnost policie a justice), jsme malými pány, než abychom něco skutečně mohli ovlivňovat a určovat, tím méně ve vztahu k velkým zemím a tzv. velké politice. Můžeme se jen snažit udržovat maximální míru nezávislosti a pečovat o dobré vztahy s vyspělými demokratickými zeměmi ve všech rovinách. To bude odviset od míry, s jakou se dokážeme vypořádat s obrovitou korupcí a efektivní funkcí správy země, tedy i potřebné změny velmi pokleslé politické kultury, pokud lze o ni ještě lze vůbec mluvit.

9) Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?
Omezovat „montovny“, sklady, vývoz surovin a polotovarů, podporovat malé střední podnikatele, inovace, výzkum, vývoj, výchovu, vzdělání a turismus, který má velký potenciál do budoucna - viz příklad Rakouska. President, vzhledem ke svým omezeným pravomocem, může iniciovat pouze veřejnou diskusi, přinášet témata,  nové impulsy do veřejného života, usilovat o probuzení společnosti z nebezpečné letargie, odevzdanosti a pasivity.

10) Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře?
Obávám se, že tento problém už překročil hranici možné, rozumné regulace a stává se stále více nepřehledným,  nezvladatelným a o to více nebezpečným. Můžeme jen doufat, že nedojde k řešením o kterých jsme si mysleli, že už jsou dávnou minulostí, tedy válkám, resp. další velké válce.

11) Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné?
Nelze teoretizovat, je to vždy otázka konkrétního rozhodnutí se všemi souvisejícími aspekty. Jde-li o masivní porušování základních lidských práv, násilí na nevinných, potom je použití síly na místě, pokud předtím selhaly jiné prostředky, mechanismy a hrozí další, nekontrolovatelná eskalace.

12) Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti?
Věci je třeba nazývat a popisovat pravdivě, respektovat rovnost občanů před zákonem, Listinu základních práv a svobod a práva národů a národnostních menšin. Jakákoliv manipulace s pravdou se může vyplatit krátkodobě, ale ne trvale.

13) Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky?
V Ústavě je zakotveno právo na svobodu vyznání, tedy i povinnost toto právo hájit dostupnými prostředky a silami pokud jedno druhé nerespektuje, ohrožuje a likviduje.

14) Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost?
President nemá mnoho významných pravomocí, to ovšem neznamená, že nemá žádnou, nebo malou odpovědnost. Jeho odpovědnost je značná, především v mravní rovině. Nedokáže-li v ní obstát, selže-li, měl by vždy a samozřejmě odstoupit ze své funkce. Volba presidenta by měla být volbou především mravní, tak jako se tomu nedávno stalo ve SRN volbou Joachima Gaucka.

pondělí 10. září 2012

Zlatí komunisti! Já to tež říkám! Čest práci, soudružko!


Všichni jsme naštvaní. Jak sami na sebe, tak na naše spoluobčany, tak na naše politiky, tak na současnou vládu! Píše se rok 2012. Je to už pár desítek let od dob, co se za názor, vyznání či svobodné myšlení vraždilo. Kdy takhle vraždila naše vláda. Dob, kdy naše vláda masivně kradla soukromé majetky vlastních občanů. Dob, kdy naše vláda odměňovala nespravedlivé, a trestala spravedlivé. Tyto strašné doby jsou pryč, ale ne vše z toho je pryč a do budoucna to může být ještě horší!

Nečasova vláda nevraždí své politické odpůrce. Nečasova vláda může kdykoliv padnout. Nečasova vláda nemá snad ani jednoho ministra, za kterého by kdokoliv z občanů mohl dát ruku do ohně. Nečasova vláda zadlužuje naše děti, zvyšuje daně a vytváří další nesmyslné zákony, které zvýší nezaměstnanost. Nečasova vláda není schopna důrazně zatočit s korupcí. Ale - Nečasova vláda po volbách skončí. A přijde jiná vláda.

Píše se rok 2012 a rozhovor z nadpisu lze slyšet mezi obyčejnými lidmi ve vlaku, na ulici, v hospodě, nedej Bože i na akademické půdě. Je to strašné! To je ale jedna věc. Vy, co to dneska taky říkáte, jste naštvaní a myslíte si, že volba KSČM je řešení pro všechny problémy naší země, světa a Vaše osobní, ještě chvíli čtěte.

Co očekáváte, že se stane, když zvolíte komunisty? Nastane ráj na zemi? Přestaneme se zadlužovat? Vrátíme se před rok 1946, kdy tato země patřila mezi nejvyspělejší na světě? Rohlík bude stát 0,1 korun? Zničíme korupci? Ale no tak! Dobře víte, že kdybyste sami byli "tam nahoře", tak byste kradli ještě víc akorát chytřeji! To není o "těch nahoře"! To je o nás všech! Tu změnu musíme učinit sami ve svých životech. Začít být poctiví, finančně zodpovědní, mít silný chrakter, nebát se bojovat se zlem na všech úrovních a ovlivňovat okolí k lepšímu - i politiku! Zkrátka začít každý jediný z nás u sebe!

Ale, co se opravdu stane, pokud si většina národa zvolí komunisty a oni budou vládnout? Všichni mafiáni z KSČ, kteří po Listopadu nalezli do ODS, aby mohli dále beztrestně rozkrádat tuto zemi, nalezou zpátky do KSČM - a vše bude stejné a ještě horší. Víte, proč horší? Protože ti slušní tuto zemi opustí. Udělají to co nejdříve, aby nebyli popraveni, zatčeni či pronásledováni. A ve chvíli, kdy nejslušnější, nejschopnější a nejvzdělanější lidi z této země utečou, pak Vám nezbude nic jiného než bída, diktatura a otroctví. V takovém případě - Bůh s Vámi!

Takže přemýšlejme a nedělejme to! Tentokrát nám už Západ pomoci nemusí.

čtvrtek 6. září 2012

Český rozhlas nehorázně křiví volnou soutěž politických stran!


Nejen, že veřejnoprávní média, od kterých občané právem očekávají, že budou objektivně informovat o všech, a že vytvoří takové podmínky, aby všechny kandidující strany mohly vystoupit v diskuzních pořadech, diskriminují ty, které se podle jimi zadávaných průzkumů nemají dostat do zastupitelstva, ale nyní už do svých debat nepouštějí ani uskupení, která podle oněch průzkumů překročí 5% potřebnou hranici. A to je nehoráznost!

V Královéhradeckém kraji by 5,4 % získala Koalice pro Královehradecký kraj. Nevím, podle jakého klíče ČRo rozhoduje, kdo smí a nesmí do pořadu vstoupit, v České televizi se rozhodli vzít jen 6 podle jejich průzkumu nejsilnějších, ale zde? Tady si vezmou 4 vybrané, a přestože pátá Koalice pro KH kraj by se tam taky dostala, její zástupce v pořadu Martina Veselovského nevystoupí.

Pišme proto Českému rozhlasu, Radě Českého rozhlasu a Radě pro rozhlasové a televizní vysílání, protože je v zájmu všech občanů, aby rovný přístup ve veřejnoprávním médiu měli všichni. Pokud by to médium bylo komerční, můžeme protestovat leda tím, že se na něj přestaneme dívat, a jemu tak ubydou zákazníci, a tedy i zisk. Veřejnoprávní médium si ale platíme nejen z našich daní, ale i z koncesionářských poplatků - obojí je vyšší, než naše právem očekávaná kvalita práce těchto médií (a tou je serióznost a objektivita, ne další moderátorka z bulvárních médií navíc).

Ale není to jen ČRo a Královéhradecký kraj, za skandální považuji i to, že do posledních Otázek Václava Moravce nebyl přizván zástupce kandidátky Pro Vysočinu, která taky podle průzkumu ČT překročila 5 % nutných pro vstup do zastupitelstva.

Je to neuvěřitelná neprofesionálnost a manipulace a pánové Moravec a Veselovský by za tuto chybu měli přijmout plnou osobní odpovědnost a okamžitě ji napravit a neopakovat do budoucna, pokud se chtějí alespoň rovnat svým profesionálním kolegům z vyspělejších částí světa, a pokud nechtějí být právem (a ne poprvé) obviňováni ze záměrného (resp. vědomého) pokřivování výsledku voleb!