pátek 21. března 2014

Sociálně-tržní ekonomika a ordoliberalismus

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky sociálně-tržní ekonomiky a ordoliberalismu?

Sociálně-tržní ekonomika:

(původ v Německu, Adenauer, vycházení i z křesťanského učení)

- třetí cesta mezi klasickým liberalismem a sociální demokracií
- inspirováno ordoliberalismem
- volný trh považuje za naprostou nezbytnost
- ochrana soukromého vlastnictví
- svobodný zahraniční obchod atd.
- důchodové pojištění
- univerzální zdravotní péče
- pojištění v nezaměstnanosti
- pojištění kombinací příspěvků zaměstnance, zaměstnavatele a vládních dotací
- nastaveny politiky zaměstnanosti, bydlení a vzdělávání
- snaha o balancování přerozdělování příjmů
- anti-monopolní zákony atp.
- ekonomický humanismus

"... development of the Social Market Economy as a viable socio-political and economic alternative between the extremes of laissez-faire capitalism and the collectivist planned economy not as a compromise, but as a combination of seemingly conflicting objectives namely greater state provision for social security and the preservation of individual freedom. ..."


Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_market_economy
https://cs.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A1ln%C4%9B_tr%C5%BEn%C3%AD_hospod%C3%A1%C5%99stv%C3%AD


Ordoliberalismus:

- německý kompromis mezi sociálním liberalismem a neoliberalismem (klasickým liberalismem)
- respekt k volnému trhu
- stát musí vytvářet vhodné právní prostředí pro ekonomiku
- zajišťovat zdravou soutěž
- skrze měřítka, která se drží tržních principů
- což dává základ jeho legitimitě
- boj proti monopolům a oligopolům, které by podvracely výhody tržní ekonomiky
- ale taky by podpopávaly dobré vládnutí, protože silná ekonomická síla by se mohla transformovat v politickou sílu
- monetární politika je zodpovědností centrální banky
- stejně jako úsilí o měnovou stabilitu, nízkou inflaci; a má nezávislý status na politické moci
- balancování daňových příjmů proti vládním výdajům je práce vlády
- makroekonomickou politiku řeší zaměstnavatelé a odbory
- stát má zajišťovat ekonomický pořádek, ne řídit ekonomické procesy
- kombinace svobodného podnikání a vládních regulací pro zajištění férové soutěže
- snaha o minimální konfiguraci životně důležitých (energetických) zdrojů
- a co nejmenší progresivní zdanění
- důraz na privatizaci veřejných služeb a jiných veřejných podniků
- asi i zákony o minimální mzdě a určitá míra přerozdělování bohatství
- snaha o kombinaci svobody a pořádku

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Ordoliberalism

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.