pátek 21. března 2014

Křesťanská demokracie

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky (západoevropské) křesťanské demokracie?

Křesťanská demokracie:
- (Evropa - Německo, Nizozemí, Švýcarsko atp.)
- syntéza křesťanských ideálů a demokracie
- ovlivněna konzervatismem a katolickým sociálním učením
- sociálně konzervativní v kulturních, sociálních a morálních otázkách
- podpora sociálně-tržního hospodářství
- tradiční morální hodnoty (proti stejnopohlavnímu manželství, potratům atp.)
- zdůrazňování křesťanského dědictví dané země
- křesťanská etika
- opozice vůči sekularizaci společnosti (a státních institucí)
- vývoj společnosti má být evoluční, ne revoluční
- důraz na zákon a pořádek
- odmítnutí komunismu
- otevřenost ke změnám ve struktuře společnosti
- ne nutně podpora statusu quo
- důraz na lidská práva
- na individuální iniciativu
- jednotlivec je ale součástí komunity a má vůči ní odpovědnost
- sociální spravedlnost
- solidarita
- podpora sociálního státu
- podpora regulace tržních sil
- avšak podpora tržní ekonomiky

- snaha o vytvoření humánní společnosti
- udržitelný lidský rozvoj
- důraz na rodinu
- ochrana přírodních zdrojů
- subsidiarita
- důraz na důstojnost lidské bytosti
- důraz na všeobecné právo na vzdělání

Zdroje:
http://en.wikipedia.org/wiki/Christian_democracy
http://www.idc-cdi.com/

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.