pátek 21. března 2014

Neomarxismus a Nová levice

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky neomarxismu a tzv. Nové levice?

Neomarxismus:

- post-marxistická ideologie
- vychází z kritické teorie Frankfurtské školy, existencialismu atp.
- místo materiálna již spíše psychologie a kultura; význam sociálních věd
- kritika nadměrné spotřeby
- utlačovaná již není dělnická třída, ale "domněle utlačovaní":
- lidi na sociální podpoře
- ženy
- nebělošští přistěhovalci
- homosexuálové a jiné sexuální menšiny
- rasové a některé náboženské menšiny
- národy třetího světa
- narkomani atp.
- ... viníkem jejich útlaku je západní civilizace a její hodnoty, od nichž je třeba lidi osvobodit
- kulturní marxismus a kritika hodnot západní civilizace (kapitalismu, nacionalismu, blízké rodiny, genderových rolí, rasy a jiných forem kulturní identity ... které ospravedlňují a zachovávají hierarchii)
- politická korektnost
- multikulturalismus

- vykořeněnost a pocit nesounáležitosti se společností a pocit vzdoru vůči ní
- utopismus - boj proti lidské přirozenosti
- boj proti autoritě, establishmentu
- proti církvi, proti křesťanství
- infiltrace těchto idejí do lidí skrze školství
- prosazování sexuální výchovy
- boj proti patriarchální rodině
- označování tradicionalismu a konzervatismu za autoritářský fašismus
- snaha osvobodit jednotlivce z pout přirozeného řádu
- sklony k hedonismu, odmítání smířit se s nevyhnutelnou realitou
- proti tělesným trestům
- snaha o to, aby učitel nebyl silnou autoritou
- proti tomu, aby rodiče byli autoritou
- proti absolutní pravdě; mravní a hodnotový relativismus
- proti předsudkům a stereotypům
- proti tzv. zdravému rozumu

Zdroj:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Neomarxismus
http://www.tedeum.cz/3_2010/neomarxismus_032010.htm


Nová levice
- v 60. až 70. letech v anglosasském světě
- reformy v oblasti homosexuálních práv, potratů, genderových rolí, drog atp.
- asociováno též s hippie hnutím a protiválečnými protesty
- nový feminismus
- nový environmentalismus

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/New_Left

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.