pátek 21. března 2014

Sociální a moderní americký liberalismus

Často máme zmatek v některých pojmech politických idejí. Snažil jsem se tedy udělat si v tom trošku přehled a podívat se, jak to je alespoň podle (anglojazyčné) Wikipedie. Jaké jsou znaky sociálního (též levicového či moderního amerického) liberalismu?

Sociální liberalismus:

- balancování osobní svobody a sociální spravedlnosti
- podpora tržní ekonomiky
- rozšiřování občanských a politických práv a svobod
- vládní politika proti chudobě
- veřejná zdravotní péče a vzdělání
- idea, že dobro společnosti (komunity) je v harmonii se svobodou jednotlivce

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Social_liberalism


Moderní americký liberalismus:

- sociální liberalismus v kombinaci se sociální spravedlností a smíšenou ekonomikou
- právo na potraty pro ženy
- homosexuální manželství
- vládní programy pro vzdělávání a zdravotní péči
- keynesiánská ekonomická teorie
- národní prosperita vyžaduje vládní management makroekonomiky
- snaha držet nezaměstnanost nízko
- mít zvládnutou inflaci
- mít vysoký růst
- snaha o vítání nových idejí bez rigidních reakcí
- důraz na občanská práva
- starost vlády o zdraví, bydlení, vzdělání, práci a svobody lidí
- víra v relativně rovno(stářskou) společnost
- podpořenou institucemi, které omezují extrémy bohatství a chudoby
- víra v demokracii, občanské svobody a vládu práva
- snaha vytvořit ekonomickou příležitost dostupnou pro všechny
- ochrana životního prostředí
- pozitivní diskriminace menšin
- multilateralismus a podpora mezinárodních institucí
- podpora individuálních práv oproti korporátním zájmům
- proti daňovým úlevám pro bohaté
- snaha vytvořit společnost jako "brotherhood of mankind"
- spolupráce s odbory
- vysoké daně
- snaha nastolit prosperitu vládními zásahy
- vytvoření "social security"
- vytváření pracovních míst vládou
- stimulace ekonomiky
- utrácení na dluh (později snaha o vyšší daně pro bohaté a fiskální stabilitu)
- upuštění od zlatého standardu
- dotační programy
- opozice vůči socialismu (ve smyslu státního vlastnictví výsledků produkce)
- na rozdíl do evr. soc. dem. nebyli pro znárodňování průmyslu, ale pouze jeho regulaci pro veřejný prospěch
- snaha vyrovnávat zájmy mezi pracujicími a managementem korporací
- dotace pro umění
- ekologický aktivismus
- antikomunističtí ve světě
- boj proti rasové segregaci
- zřizování různých vládních ochranných agentur (EPA atp.)
- boj proti globálnímu oteplování
- přijímání evoluce
- proti tomu, aby mohly velké korporace sponzorovat politické strany atp.
- "promotion of fairness"
- pomoc těm, kteří si sami nemohou pomoci
- ochrana těch, kteří se sami nemohou bránit
- naplňování vlastního života (možnost dělat si, co chceme; nezasahování lidem tzv. do ložnice)
- starání se o sebe sama, protože jedině tak můžeme pomáhat ostatním
- ochrana amerických zájmů
- důraz na americkou výjimečnost

Zdroj:
http://en.wikipedia.org/wiki/Modern_liberalism_in_the_United_States

PS. Výpisky vznikly v rámci prokrastinace práce na bakalářce. Případné nepřesnosti klidně uvádějte na pravou míru v diskuzi.