pondělí 6. srpna 2012

Odpovědi na důležitá témata: Ladislav Jakl


Jako druhý v pořadí na mé otázky odpověděl Ladislav Jakl.

Jaký je Váš postoj k Evropské unii? 
Nesouhlasím s její současnou podobou ani s jejím směřováním.

Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? 
Naopak.

A jak? 
Cestou mezinárodní spolupráce.

Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou? 
Jsem svobodný člověk.

Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? 
Negativní.

Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? 
Otázka směřuje nějakému kolektivu, ale odpovím. Nebyl.

Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? 
Nijak. Svět je příliš velký a různorodý. Postačí, když bude existovat svobodný globální obchod.  

Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?
Naopak.

Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? 
Nejsme kamarádi.

Vetovali byste jej? 
Opět otázka pro nějaký kolektiv, ale odpovím. Vetoval.

Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize? 
Neexistuje evropská dluhová krize. Existuje špatná hospodářská politika EU a většiny jejích členských států. Plus vše zhoršuje jednotná měna.

Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově - ekonomy jaké ekonomické školy?)
Představitele různých škol. Ne jednobarevně.

Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? 
Zkušeného právníka.

Nejvyššího soudu? 
Zkušeného soudce.

Nejvyššího kontrolního úřadu? 
Nevím.

Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově? 
Prezident nevybírá lidi do čela veřejných univerzit.

Jak často se chystáte udělovat milosti? 
Přiměřeně.

Souhlasíte vůbec s tímto institutem? 
Ano

Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory? 
Jen pro spřátelené novináře.

Jak často budete vetovat zákony? 
Tak často, jak často budou vetování hodné.

Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem? 
Určitě.

Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím? 
Ke všem zemím světa mám kladný postoj. Ke všem zemím světa by naše zahraniční politika měla být vedena korektně a se zřetelem na naše zájmy.

Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?
Nic. Politici se nemají co plést do orientace ekonomiky. 

Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? 
Neexistuje demografická krize. Jen krize špatných důchodových a sociálních systémů.

Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací?  
Neexistuje nedostatek obyvatel.

Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře? (otázka nezodpovězena, pozn.)

Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné? (otázka nezodpovězena, pozn.)

Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti? 
Na stupnici nula až deset asi tak 1.5.

Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky? 
Má se o něm více mluvit.

Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost? 
Otázka směřuje nějakému širšímu kolektivu, za který se necítím oprávněn mluvit. Za sebe říkám, že mám docela dobré povědomí o prezidentských pravomocech.