pondělí 20. srpna 2012

Odpovědi na důležitá témata: Josef Toman


Přináším odpovědi dalšího uchazeče o funkci prezidenta. O jeho kandidatuře jsem se dozvěděl dokonce až včera a na otázky reagoval ihned. Svou kandidaturu ohlásil 3. února 2012 na svých webových stránkách.

Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou VĚTŠÍ INTEGRACE A FEDERALIZACE - ANO, nebo naopak? A jak? Jste spíše EUROFEDERALISTOU, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?

Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? ANO. Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze GLOBÁLNÍ SPOLUPRÁCE NEZÁVISLÝCH A SUVERÉNNÍCH STÁTŮ - ANO?

Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetovali byste jej? Ne. Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize? VIDÍM V TOM NĚCO JINÉHO, NEŽ PREZENTUJÍ MÉDIA. SLABŠÍ – JIŽNÍ STÁTY ZÁPADNÍ EVROPY UDĚLALY DLUHY, TY PENÍZE PODPOŘILY JEJICH STÁTY. DNES SE JIM TY DLUHY ODPOUŠTÍ. BUDUJÍ SE 2 EVROPY, ZÁPADNÍ A VÝCHODNÍ. KDYBYCHOM MĚLI VÁDY, KTERÉ BY NÁS CHTĚLY POVÝŠIT DO ZÁPADNÍ A NE NÁSILNĚ CPÁT DO VÝCHODNÍ, VLASTENECKÉ VLÁDY, NADĚLALY BY NEJVĚTŠÍ MOŽNÉ DLUHY, TAK, ŽE BY VYBUDOVALY REPUBLIKU, POTOM BY SE JIM TY DLUHY ODPOUŠTĚLY, JAKO ŘECKU.

Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově - ekonomy jaké ekonomické školy?) LIBERÁRNÍ EKONOMICKÉ PROFESORY

Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu? UNIVERSITNÍ PROFESORY Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově? MUSÍ TO BÝT VLASTENCI, KTEŘÍ BUDOU ROZVÍJET NAŠE ŠKOLSTVÍ, NAVYŠOVAT JEHO AKADEMICKOU ÚROVEŇ

Jak často se chystáte udělovat milosti? ČASTO Souhlasíte vůbec s tímto institutem? ANO Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory? NE

Jak často budete vetovat zákony? ČASTO Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem? ANO

Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím? PŘÁTELSKÁ KE VŠEM, NEMÍSIT SE DO JEJICH VNITŘNÍCH VĚCÍ, JEDNAT S NIMI JAKO S ROVNÝMI PARTNERY

Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout? PLNÁ ZAMĚSTNANOST, ZRUŠENÍ MINIMÁLNÍ MZDY, ÚROVEŇ DANÍ ČI DOTACÍ DLE PROSPĚŠNOSTI ČI ŠKODLIVOSTI

Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? NEMÁME NEDOSTATEK OBYVATEL.Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře? PODPORUJI EMIGRACI VYSOCE KVALIFIKOVANÝCH ODBORNÍKŮ, TO, Z JAKÉ KULTURY POCHÁZÍ, NENÍ DŮLEŽITÉ.

Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné? 99% KRIZÍ JE UMĚLE VYTVOŘENÝCH, ABY ZÁSAH MOHL BÝT UČINĚN. ZASAHUJE SE, KDE SE TO HODÍ, NE KDE JE TŘEBA. ZAOSTALÉ ZEMĚ POTŘEBUJÍ TOTALITNĚJŠÍ LEVICOVÉ REŽIMY, KTERÉ MUSÍ LIDI ŘÁDNĚ VZDĚLAT. POTOM JE TŘEBA JEJICH SYSTÉMY ZLIBERALIZOVAT.

Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti? ZÁLEŽÍ NA TOM, CO JE TÍM MÍNĚNO. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDU KAM VÍTR TAM PLÁŠŤ. MÉ POLTICKÉ NÁZORY JSOU VYHRANĚNÉ, VLASTENECKÉ, NETYPICKÉ PRO POLITIKA, NEJSOU POLITICKY KOREKTNÍ A JAKO PREZIDENT JE NEBUDU MĚNIT. AŤ MĚNÍ SVÉ TI, KTEŘÍ PŘES 20 LET NIČÍ REPUBLIKU.

Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky? JSEM PROTI JAKÉKOLI DISKRIMINACI.

Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost? SAMOZŘEJMĚ, TĚCH LOUTEK JSME JIŽ MĚLI DOST, JE ČAS PRO SKUTEČNOU ZMĚNU.