pondělí 27. srpna 2012

Odpovědi na důležitá témata: Jana Lysoňková

Před více než týdnem kandidaturu na funkci prezidenta vyhlásila rovněž kartářka, vědma a léčitelka Jana Lysoňková a stala se již sedmou uchazečkou, která odpověděla na níže položené otázky. Ty se týkají důležitých témat, na než bychom měli znát odpovědi.

 1. Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? A jak? Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?
Evropská unie v této podobě je pro mě jako osobu nepřijatelná, mohu se považovat za euroskeptika.


 1. Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?
Zřízení globální vlády je opět jen hříčka k obohacování a prosazování zájmů určité skupiny lidí. Nesouhlasím s touto iniciativou, a pokud globální spolupráce, tak jedině v podobě nezávislých a suverénních států.


 1. Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetovali byste jej? Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize?
ESM bych vetovala v každém případě, i když ho vláda, parlament, i senát v tichosti odsouhlasily.


 1. Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově - ekonomy jaké ekonomické školy?) Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu? Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově?
Jména u těchto dvou otázek jsou v tuto dobu bezpředmětná. V každém případě ale jsou to oblasti pro odborníky.


 1. Jak často se chystáte udělovat milosti? Souhlasíte vůbec s tímto institutem? Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory?
Četnost milostí a komu milost udělit nestojí na základě mé dobro vůle nebo klientelismu. Každá milost, která může být udělena, musí mít něco konstruktivního v sobě pro další lepší život.


 1. Jak často budete vetovat zákony? Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem?
Každý zákon by měl být souborem pravidel, která mají sloužit lidem a společnosti, a být motorem pokroku a kreativity k lepšímu a bohatšímu životu. Pokud tyto vlastnosti zákon neobsahuje, nezbývá nic jiného, než ho vetovat a přepracovat.

 1. Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím?
Základním posláním zahraniční politiky je posilovat mezinárodní postavení, ekonomický růst a bezpečnost České republiky. Tento přístup je v rozporu s aktivismem některých hlav států. 


 1. Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?
Česká ekonomika by se měla vrátit sama k sobě. Jsme národ šikovný a vynalézavý, a jsem si jistá, že obnovením vlastních pokladů kreativity a umu, například v průmyslu a zemědělství, jsme schopni být konkurence schopni na ekonomickém trhu, a tím zvednout životní úroveň v naší krásné zemi.


 1. Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře?
Stárnutí populace v Evropě je vážný problém, který je způsoben znehodnocováním institutu rodiny a jeho nahrazováním individualismem. Imigracií lze řešit nedostatek kvalifikované pracovní síly, naopak manuální pracovníky je možné dovážet za určitým pracovním výkonem. Migrace nesmí probíhat podle scestné filosofie multi-kulti (bylo by nutné např. splnění zkoušek z jazyka, prokázání zaměstnání, beztrestnost, zkušební doba).


 1. Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné?
Byl by život v Československu lepší, kdyby na agresi vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 reagovala vojska NATO nebo by to destabilizovalo celý region, tak jak máme možnost vidět situaci po zásahu v Libyi?


 1. Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti?
Taková, která odpovídá mým morálním hodnotám.


 1. Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky?

Stejně tak jako na každé společenství lidí je možné na islám pohlížet skrze  Gaussovu křivku.(rozložení kvalit ve skupině) Bohužel tam kde křesťanští radikálové měli k dispozici jen luky a meče mají dnes islámští radikálové k dispozici bomby.


 1. Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost?
Ano, uvědomuji si to.