sobota 25. srpna 2012

Odpovědi na důležitá témata: Slávek Popelka


Jako šestý v pořadí na mé otázky odpověděl Slávek Popelka, odpůrce minulého i současného režimu, který se v poslední době stal pro českou veřejnost známý svým březnovým vystoupením v pořadu Hyde Park. Jeho kandidatura je pro mě také pouze pár dní starou novinkou a média jí dosud nevěnovala příliš pozornosti.

Jaký je Váš postoj k Evropské unii? Měli bychom jít cestou větší integrace a federalizace, nebo naopak? A jak? Jste spíše eurofederalistou, eurorealistou, euroskeptikem či přímo euronihilistou?

Evropská unie je dnes už spíše přítěží, hlavně pro malé země jako je ČR. Jsem pro vystoupení z Unie a pro vyslovení požadavku náhrady škody za likvidaci značné části naší ekonomiky.

Jaký je Váš postoj ke zřízení globální vlády? Byli byste ochotni v zájmu údajné záchrany planety přistoupit i na zeleně-socialistickou totalitu? Jak by měla vůbec globální spolupráce probíhat? Mělo by být spíše globální vládnutí, nebo naopak pouze globální spolupráce nezávislých a suverénních států?

Lidstvo se dostává do fáze, kdy planetární vláda bude nezbytností. Ta by ale měla rozhodovat  jen o záležitostech majících globální dopad, ne o vnitřních záležitostech jednotlivých zemí, které musí zústat svobodné a nezávislé.  Předpokladem pro vytvoření celosvětové vlády je také to, že bude složena z nejlepších zástupců obyvatel planety, ne z bankéřú a představitelů nadnárodních korporací...

Co Vy a ESM (Evropský stabilizační mechanismus)? Vetovali byste jej? Jak se vůbec stavíte k řešení evropské dluhové krize?

ESM považuji za nepřijatelný, rozhodně bych proti  jeho přijetí vystupoval. Dluhy ať platí ten, kdo je udělal.

Koho byste jmenovali do rady České národní banky? (Pokud ne jména, pak alespoň typově či ideově - ekonomy jaké ekonomické školy?)

Peníze  budou postupně ztrácet hodnotu, budou se hroutit i takové měny jako je euro a dolar. V ne příliš vzdálené budpoucnosti tyto instituce ztratí  věštšinu svého vlivu, proto až tolik nezáleží na tom, kdo je povede... 

Koho byste jmenovali do čela Ústavního soudu? Nejvyššího soudu? Nejvyššího kontrolního úřadu? Byl by Váš výběr lidí do čela veřejných univerzit ovlivněn ideově?

Jmenoval bych takové lidi, kteří se těší důvěře a vážnosti ve svém okolí. Takové, kteří nemají přebujelé ego a kromě svého rozumu naslouchají také intuici...

Jak často se chystáte udělovat milosti? Souhlasíte vůbec s tímto institutem? Budete jej brát jako obchod pro své kamarády, sponzory?

S prezidentskými milostmi je třeba nakládat velmi obezřetně. Byl bych pro udělení milosti například těm, kteří se dopustili svého prvního trestného činu pod tlakem existenční nouze. Uvažoval bych např. také o udělení milosti panu Kájínkovi, mnohé okolnosti naznačují, že není vrahem....
Kupčení s milostmi, kterého jsme 
byli svědky u současného prezidenta, považuji za nehoráznost a důvod k okamžité abdikaci...

Jak často budete vetovat zákony? Budete se snažit prosadit tímto způsobem i svůj pohled na jednotlivá témata schvalována parlamentem?

Zákony které škodí naší republice a lidem, kteří ji obývají, budu vetovat pokaždé. Poslancům vždy přednesu svůj pohled na věc u důležitých zákonů majících dopad na kvalitu života lidí.

Jaký je Váš postoj k USA, Číně, Rusku? Jak by měla vypadat česká zahraniční politika ve vztahu k těmto zemím?

Vážím si těchto zemí a respektuji je. Ale i ony se musí naučit témuž ve vztahu k ČR.

Jakým směrem by se měla orientovat česká ekonomika? Co proto ve své funkci hodláte podniknout?

Naše ekonomika by měla být obrazem obrovského tvůrčího potenciálu našich lidí. Nemusíme být levnou montovnou pro zahraniční firmy. Podpořím výzkum a vývoj nových technologií a výrobků nového životního stylu... Jsem pro obnovení soběstačnosti v produkci potravin, obnovu tradičních odvětví našeho průmyslu.

Jak by se podle Vás měla řešit demografická krize? Měli bychom nedostatek obyvatel řešit imigrací? Pokud ano, měli bychom si vybírat, tedy např. diskriminovat imigranty z islámských zemí, kteří nemají blízko k naší kultuře?

Pokud náš stát vytvoří lepší ekonomické podmínky mladým rodinám,  bude podporovat porodnost,  nebude nutno nic dalšího v této oblasti řešit...Míšení kultur není šťastným řešením, vidíme to v mnoha západních zemích, které šly touto cestou.

Nakolik si myslíte, že by měly mezinárodní organizace (OSN, NATO, jednotlivé vlády) zasahovat do záležitostí cizích států? Kdy to podle Vás je, a kdy není přijatelné?

OSN je nezbytné reformovat, příliš velký vliv v něm mají USA a další supervelmoci. NATO je třeba zrušit, budoucnost lidstva nepatří válkám a násilí, toho už bylo dost..
Nadnárodní organizace mohou zasahovat jen v globálních záležitostech a ve prospěch celku, tedy lidstva.

Jako reprezentant České republiky, jaká je podle Vás optimální míra politické korektnosti?

Prezident má především hájit zájmy své země a jejích obyvatel, pokud se je někdo /např. politické strany/ snaží poškodit, musí veškerá korektnost  jít stranou.

Jak se postavíte k pronásledování křesťanů ve světě, zj. v islámských zemích? Je to podle Vás dobře, nebo budete v této věci podnikat nějaké kroky?

Kdekoliv jsou lidé pronásledováni kvůli svému přesvědčení či víře, je nutno se jich zastat.

Uvědomujete si, že nejste pouhými kladeči věnců, že máte reálné pravomoci a za svá rozhodnutí a vyjádření ponesete reálnou politickou odpovědnost?

V případě sého zvolení rozhodně nehodlám být pouhým kladečem věnců. Udělám pro svou zemi a její obyvatele co bude v mých silách. Více informací o mých názorech se můžete dozvědět na www.slavekpopelka.albums.cz.